location

Oferta

Ubezpieczenia OC AC GAP

Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NNW

Ubezpieczenie OC musi mieć w Polsce każdy właściciel samochodu. O zakupie dodatkowych polis komunikacyjnych – Autocasco, Assistance, czy NNW kierowca decyduje sam. Warto więc wiedzieć, kiedy mogą się przydać i jak je wybrać.

Przygotowana przez nas oferta pozwoli Państwu oszczędzić nie tylko czas, ale również pieniądze, których w większości przypadków wymaga poszukiwanie najlepszego dla siebie rozwiązania. Bez względu na to, po jakiej stronie się znajduję, cenię sobie kompleksowość usług, dlatego też poza propozycjami leasingowymi i kredytowymi pomagam swoim Klientom przy doborze najkorzystniejszej formy ubezpieczenia, dopasowanej do ich indywidualnych potrzeb i preferencji.

Jednocześnie każdy leasingobiorca musi być świadomy leasingodawca wymaga pełnego zakresu ubezpieczenia komunikacyjnego pojazdy będącego w leasingu oraz ubezpieczenia majątkowego dla każdej maszyny czy sprzętu będącego finansowanego poprzez leasing.

Leasingodawca oddając samochód w użytkowanie leasingobiorcy określa zasady na jakich pojazd czy maszyna powinna być posiadać zakres ubezpieczenia.

Warunki konieczne do ubezpieczenia komunikacyjnego :

 • Pełen pakiet ubezpieczenie OC,AC NNW
 • składka płatna jednorazowo lub max 2 ratach
 • zniesione udziały własne w szkodach
 • brak konsumpcji sumy ubezpieczenia (suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu po wypłaconym odszkodowaniu)
 • rozliczenie kosztów naprawy pojazdu w oparciu o wariant „serwis”
 • uwzględniona zwyżka za pojazd w leasingu
 • okres ochrony OC, AC, NW – min. 12 miesięcy

Ubezpieczenia GAP dla samochodów nowych i używanych

Ubezpieczenie GAP chroni przed utratą wartości pojazdu w przypadku zaistnienia szkody całkowitej lub kradzieży.

Należy pamiętać, że z samochodu korzystamy ,dzięki finasowaniu leasingowemu, odpowiadamy za przedmiot do czasu całkowitej spłaty zobowiązań leasingowych.  W związku  z tym w przypadku kradzieży czy szkody całkowitej, umowa leasingowa jest automatycznie rozwiązywana. Aby sią zabezpieczyć przed niespodziewanymi wydatkami w przypadku rozwiązania umowy,  ubezpieczenie GAP zabezpiecza nas przed dodatkowymi kosztami związanymi z rozliczeniem umowy leasingowej.

Ubezpieczenie GAP to dodatkowe odszkodowanie, dzięki któremu odzyskasz 100% środków zainwestowanych w dniu zakup samochodu.

Ubezpieczenie pokrywa różnicę między wartością rynkową pojazdu na dzień zawarcia umowy AC, a wartością rynkową na dzień wystąpienia szkody. Dzięki szerokiemu zakresowi ubezpieczanego ryzyka, kierowcy nie muszą obawiać się wypadków drogowych, kradzieży ani klęsk żywiołowych.

Program przeznaczony jest dla pojazdów, które w momencie zawierania umowy ubezpieczenia spełniają poniższe wymagania:

 • maksymalny wiek 6 lat
 • wartość zakupu do 600 000 zł
 • nielimitowany przebieg
 • Okres ubezpieczenia aż do 5 lat
 • Ochrona finansowa dla motocykli oraz pojazdów o DMC do 3 500 kg.
 • Maksymalny limit odszkodowania wynosi 150 000 zł.
 • Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w terminie do 120 dni od daty zakupu pojazdu.
 • Wymagana polisa autocasco.
 • Ubezpieczone ryzyko
 • Ubezpieczenie  szkód, które wystąpiły w wyniku:
 • Wypadku niezawinionego
 • Wypadku zawinionego
 • Kradzieży
 • Klęsk żywiołowych